Hậu môn tạm

Phẫu thuật làm hậu môn tạm trong thời kỳ sơ sinh là điều cần thiết sau khi có chẩn đoán. Vấn đề ở đây là nên làm hậu môn tạm ở vị trí nào để thuận lợi cho

phẫu thuật lần sau? 3 trường hợp làm hậu môn tạm ở đại tràng sigma gây khó khăn

cho chúng tôi rất nhiều khi phẫu thuật âm đạo và tạo hình hậu môn trực tràng vì quai đi

còn quá ngắn. Theo chúng tôi để dễ dàng cho việc tái tạo âm đạo bằng đại tràng

(chủ yếu là đại tràng sigma) thì vị trí hậu môn tạm ở đại tràng ngang là hợp lý hơn

cả.

Tuổi phẫu thuật thẩm mĩ

Theo Alberto Pena việc sửa chữa nên được thực hiện sau 6 tháng tuổi khi

đứa bé đủ lớn để phẫu thuật. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi phẫu thuật nhỏ

nhất là 1 tuổi và lớn nhất là 4 tuổi,trung bình là 2,5 tuổi. Phẫu thuật điều trị tồn tại

ổ nhớp bao  gồm nhiều kỹ thuật phức tạp ở vùng hậu môn trực tràng, tầng sinh

môn, vùng tiểu khung; thời gian mổ kéo dài, phẫu tích rộng nguy cơ nhiễm trùng

cao, làm ảnh hưởng đến kết quả. Tuổi càng nhỏ càng khó khăn trong việc tách âm

đạo ra khỏi niệu đạo và âm đạo ra khỏi trực tràng.Trong điều kiện hiện nay, theo

chúng tôi thời điểm phẫu thuật từ một tuổi trở lên là thích hợp.

Phương pháp phẫu thuật

Trước đây có nhiều phương pháp phẫu thuật khác nhau đã được đề xuất để

điều trị cho loại dị tật này. Những phương pháp trên có cùng chung một quan điểm

là tách rời trực tràng ra khỏi xoang niệu dục trong lần mổ đầu tiên và một thời gian

sau sẽ tách rời tiết niệu với sinh dục.

Năm 1948 Swenson thông báo một trường hợp tồn tại ổ nhớp được phẫu

thuật hoàn chỉnh.

Năm 1973 Ramenofsky đề xuất kết hợp ngã bụng và tầng sinh môn để tái

tạo đồng thời.

Năm 1982 Alberto Pena công bố phương pháp phẫu thuật tái tạo niệu đạo,

âm đạo và tạo hình hậu môn trực tràng qua ngã sau (Posterior sagittal

anorectovaginourethroplasty: PSARVUP) và sau đó nhanh chóng được các phẫu

thuật viên nhi chấp nhận.Tác giả đã nhận định rằng mức độ phức tạp của phẫu

thuật và dự hậu phụ thuộc vào chiều dài kênh chung (common channel), kích

thước của âm đạo, chiều cao của trực tràng và tính chất phức hợp cơ.

Việc sửa chữa dị tật này đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm, tỉ mỉ

và khéo léo. Thời gian phẫu thuật từ 4 đến 12 tiếng. Phẫu thuật viên phải luôn ghi

nhớ có một vách chung giữa trực tràng và âm đạo; và âm đạo bọc thành sau niệu

đạo hơn 50%.

Mọi thắc mắc về các dịch vụ nâng ngựcnâng mũivá màng trinhthẩm mỹ vùng kínthẩm mỹ môithẩm mỹ mắtthẩm mỹ khuôn mặtthu hẹp âm đạo…  và được tư vấn cụ thể về các dịch vụ xin quý khách hàng liên hệ tại đây.

Advertisements