Kết quả

Qua theo dõi từ 1 tháng đến 1 năm, trung bình là 6 tháng, việc điều trị phẫu thuật âm đạo việc tồn

tại ổn hớp của chúng tôi bước đầu có kết quả tốt với hình dạng bên ngoài và chức

năng tiêu tiểu gần như bình thường.

KẾT LUẬN

1. Tồn tại ổ nhớp là một trong những dị dạng hiếm gặp. Phẫu thuật điều trị

qua ngã sau với kết quả ban đầu khá khả quan là không có bệnh nhân nào có vấn

đề tiêu tiểu không kiểm soát, tất cả bệnh nhân đều có chức năng và hình dáng bên

ngoài gần như bình thường.

2. Đây là một trong những phẫu thuật khó, dự hậu phụ thuộc vào nhiều yếu

tố, đòi hỏi phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm, khéo léo, tỉ mỉ, cẩn thận mới hy

vọng đạt được kết quả tốt.

3. Đây mới chỉ là kết quả ban đầu, vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm

với số lượng bệnh nhân nhiều hơn và thời gian theo dõi lâu dài hơn.

Mọi thắc mắc về các dịch vụ nâng ngựcnâng mũivá màng trinhthẩm mỹ vùng kínthẩm mỹ môithẩm mỹ mắtthẩm mỹ khuôn mặtthu hẹp âm đạo…  và được tư vấn cụ thể về các dịch vụ xin quý khách hàng liên hệ tại đây.

Advertisements