SAU TRONG ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG TỒN TẠI Ổ NHỚP Ở NỮ

Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu nầy nhằm mô tả 4 trường hợp tồn tại ổ

nhớp được phẫu thuật tại Khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp: Trong 2 năm (2003-2004) tại Khoa Ngoại Bệnh viện Nhi

Đồng 1, chúng tôi đã phẫu thuật 4 trường hợp tồn tại ổ nhớp tiếp cận qua đường

sau với 3 mục đích: tạo hình hậu môn trực tràng, phau thuat am dao, tái tạo âm đạo và niệu đạo.

Kết quả: Tất cả bệnh nhi được tiếp cận qua đường sau , Có 4 trường hợp là

nữ trong nghiên cứu nầy. Tuổi trung bình là 2,5 tuổi (từ 1 đến 4 tuổi). Nội soi âm

đạo trước phẫu thuật: 2/5 trường hợp. Tất cả bệnh nhi được làm hậu môn tạm (đại

tràng sigma 3, đại tràng ngang 1). Đóng hậu môn tạm 3 tháng sau khi thực hiện

phẫu thuật triệt để. Chiều dài của kênh chung thay đổi từ 3 đến 6 cm. 3 trong số đó

được yêu cầu mở bụng. Thời gian phẫu thuật trung bình 6 giờ (từ 3 – 9 giờ). Thời

gian hậu phẫu 15 ngày. Thẩm mỹ: bộ phận sinh dục ngoài bình thường. Chức

năng: tốt.

Kết luận: Tồn tại ổ nhớp là một di dạng hiếm và phức tạp. Phẫu thuật viên

cần phải trải qua một chương trình huấn luyện về niệu sinh dục, thời gian phẫu

thuật dài, đòi hỏi kỹ thuật phải thật chính xác.

Mọi thắc mắc về các dịch vụ nâng ngựcnâng mũivá màng trinhthẩm mỹ vùng kínthẩm mỹ môithẩm mỹ mắtthẩm mỹ khuôn mặtthu hẹp âm đạo…  và được tư vấn cụ thể về các dịch vụ xin quý khách hàng liên hệ tại đây.

Advertisements